Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy


Nagłówek

Aktualności

Płatny staż w Niemczech od marca 2019

Płatny staż w Niemczech od marca 2019 dla pracowników socjalnych/pedagogów społecznych, którzy dołączą do zespołu pracowników socjalnych w Schronisku dla Uchodźców i osób ubiegających się o azyl. Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z:...

Ostatni w 2018 roku nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy oraz Filia w Chojnowie zapraszają do składania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.   ...

Oferta konkursowa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy, Wydział Spraw Pracowniczych w drodze rekrutacji zewnętrznej poszukuje kandydatów na stanowiska: ds. zarządzania nieruchomości...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy oraz Filia w Chojnowie zapraszają podmioty prowadzące działalność gospodarczą do składania wniosków o refundację z Funduszu Pracy kosztów...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy oraz Filia Chojnów zaprasza do składania wniosków podmiotów prowadzących działalność gospodarczą o refundację z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Tytuł projektu: Aktywizacja osób...

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Tytuł projektu:  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie legnickim...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu pażdziernika 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe PUP w Legnicy

Dane kontaktowe Filii PUP w Chojnowie

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę