Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 43.169,70 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiat Legnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy realizuje zadania finansowane z państwowego funduszu celowego w ramach projektu niekonkurencyjnego  "Aktywizacja osób...

Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie legnickim (I)" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Powiat Legnicki/Powiatowy Urząd...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

partners

shortcut-links

 go-to-top