Oferty pracy konkursowe - Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy


Oferty pracy konkursowe

Poniższe oferty udostępniamy na prośbę instytucji i podmiotów ogłaszających nabór kandydatów na wolne stanowisko. Szczegóły dotyczące zakresu obowiązków, wymagań niezbędnych i dodatkowych, wymagane dokumenty oraz sposób i termin rekrutacji opisane są w linkach.

Nabór kandydatów na 4 wolne stanowiska stażysty (docelowo starszy ratownik), pełnienie służby przygotowawczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy ogłasza nabór kandydatów na 4 wolne stanowiska stażysty (docelowo starszy ratownik), pełnienie służby przygotowawczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy
 
Szczegóły dotyczące stanowiska, zakres zadań, wymagania a także wymagane dokumenty i sposób aplikacji zostały szczegółowo opisane na stronie:
https://www.gov.pl/web/kmpsp-legnica/nabor-do-sluzby-w-km-psp-legnica
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 5 marca 2024 r.
 

Nabór na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Legnicy

 Prezes Sądu Rejonowego w Legnicy ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Legnicy

Szczegóły dotyczące stanowiska, zakres zadań, wymagania a także wymagane dokumenty i sposób aplikacji zostały szczegółowo opisane na stronie:
https://www.legnica.sr.gov.pl/ogloszenie-o-konkursie-na-stanowisko-asystenta-sedziego,new,mg,168.html,1186

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 1 marca 2024 r.
 

Nabór na stanowisko urzędnicze zastępca głównego księgowego w Prokuraturze Okręgowej w Legnicy

Prokurator Okręgowy w Legnicy ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze zastępca głównego księgowego w Prokuraturze Okręgowej w Legnicy
 

 
Szczegóły dotyczące stanowiska, zakres zadań, wymagania a także wymagane dokumenty i sposób aplikacji zostały szczegółowo opisane na stronie:
https://www.gov.pl/web/po-legnica/oferty-pracy

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 5 marca 2024 r.
 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Miejskiego Konserwatora Zabytków w wymiarze 1/2 etatu w Urzędzie Miasta Legnicy

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Miejskiego Konserwatora Zabytków w wymiarze 1/2 etatu w Urzędzie Miasta Legnicy


Szczegóły dotyczące stanowiska, zakres zadań, wymagania a także wymagane dokumenty i sposób aplikacji zostały szczegółowo opisane na stronie:
https://um.bip.legnica.eu/uml/urzad-miasta/nabor-na-stanowiska-1/ogloszenia/32786,Prezydent-Miasta-Legnicy-oglasza-nabor-kandydatow-na-wolne-stanowisko-kierownicz.html

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 1 marca 2024 r.
 

Nabór na stanowisko ankieter w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu, Oddział w Legnicy

URZĄD STATYSTYCZNY we Wrocławiu poszukuje kandydata na stanowisko ankieter w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu, Oddział w Legnicy
 
Szczegóły dotyczące stanowiska, zakres zadań, wymagania a także wymagane dokumenty i sposób aplikacji zostały szczegółowo opisane na stronie:
https://bip.stat.gov.pl/urzad-statystyczny-we-wroclawiu/oferty-pracy/ankieter-w-urzedzie-statystycznym-we-wroclawiu-oddzial-w-legnicy,286,oferta.html

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 19 lutego 2024 r.
 

Nabór kandydatów na urzędnika wyborczego

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Legnicy informuje, iż trwa nabór kandydatów na urzędnika wyborczego:
  • miasta GŁOGÓW
  • gmina CHOJNÓW
  • gmina ŚCINAWA
Urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy na okres 6 lat, spośród posiadających wykształcenie wyższe:
  1. pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych;
  2. innych osób mających co najmniej 5-letni staż pracy w urzędach lub jednostkach, o których mowa w pkt 1.
Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub członek komisji wyborczej. Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba zatrudniona w urzędzie gminy, gminnej jednostce organizacyjnej lub osobie prawnej, w gminie, w której miałaby wykonywać swoją funkcję.

Urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją.
Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Wzór zgłoszenia oraz szczegółowe informacje dotyczące funkcji urzędnika wyborczego dostępne są pod adresem:
https://pkw.gov.pl/kbw/urzednicy-wyborczy

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy pod nr telefonu: 76 721 35 70. Kandydaci na funkcję urzędnika wyborczego składają zgłoszenie do Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy, Pl. Słowiański 1, 59 -220 Legnica.

Zapraszamy do współpracy

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy
Anna Zych

Nabór na stanowisko samodzielny referent ds. realizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Samorządów Terytorialnych w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu, Oddział w Legnicy

URZĄD STATYSTYCZNY we Wrocławiu poszukuje kandydatów na stanowisko samodzielny referent ds. realizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Samorządów Terytorialnych w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu, Oddział w Legnicy
 
Szczegóły dotyczące stanowiska, zakres zadań, wymagania a także wymagane dokumenty i sposób aplikacji zostały szczegółowo opisane na stronie:
https://bip.stat.gov.pl/urzad-statystyczny-we-wroclawiu/oferty-pracy/samodzielny-referent-do-spraw-realizacji-badan-statystycznych-w-osrodku-statystyki-samorzadow-terytorialnych,284,oferta.html
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 12 lutego 2024 r.
 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty do spraw robót drogowych i mostowych, w dziale technicznym Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty do spraw robót drogowych i mostowych,
w dziale technicznym Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy

 
Szczegóły dotyczące stanowiska, zakres zadań, wymagania a także wymagane dokumenty i sposób aplikacji zostały szczegółowo opisane na stronie:
https://zdm.bip.legnica.eu/zdm/nabor-na-stanowiska/32692,Specjalista-do-spraw-robot-drogowych-i-mostowych.html

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 12 lutego 2024 r.

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. dokumentacji archiwalnej

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. dokumentacji archiwalnej w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Legnicy.
Szczegóły dotyczące stanowiska, zakres zadań, wymagania a także wymagane dokumenty i sposób aplikacji zostały szczegółowo opisane na stronie: https://um.bip.legnica.eu/uml/urzad-miasta/nabor-na-stanowiska-1/ogloszenia/32636,Prezydent-Miasta-Legnicy-oglasza-nabor-kandydatow-na-wolne-stanowisko-urzednicze.html
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 7 lutego 2024 r.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTORA DS. PŁAC I ROZLICZEŃ w Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych

Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTORA DS. PŁAC I ROZLICZEŃ w Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych

 
Szczegóły dotyczące stanowiska, zakres zadań, wymagania a także wymagane dokumenty i sposób aplikacji zostały szczegółowo opisane na stronie:
http://www.zojo.bip.legnica.eu/zoj/ogloszenia/nabor-na-stanowiska

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 5 luty 2024 r.
 

partners

shortcut-links

 go-to-top