Dane kontaktowe - Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy


Kontakt

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy
 
adres: ul. Gen. Władysława Andersa 2, 59-220 Legnica
telefon: 76 722 52 10
fax: 76 722 52 11
e-mail puplegnica@puplegnica.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza /puplegnica/SkrytkaESP
usługi elektroniczne: praca.gov.pl
serwis internetowy: legnica.praca.gov.pl
BIP: bip.puplegnica.pl
 
 

Sekretariat

Sekretariat
 
Imię i Nazwisko Zakres realizowanych działań
Nr pokoju/
piętro
Nr telefonu
Sekretariat  
5
I piętro
76 722 52 10
Grażyna Laurowska Dyrektor PUP 5
I piętro
76 722 52 10
Otylia Tułacz - Kostrzycka Zastępca Dyrektora PUP 5
I piętro
76 722 52 10
 

Centrum Aktywizacji Zawodowej Referat Pośrednictwa i Poradnictwa

Imię i nazwisko Zakres realizowanych działań nr pokoju / piętro Numer telefonu
e-mail
Joanna Majowicz-Hop Kierownik Referatu Pośrednictwa i Poradnictwa
Przyjmowanie ofert pracy
1
parter
76 723 38 55
j.majowicz@puplegnica.pl
Agnieszka Kwiatkowska Obsługa bezrobotnych 2
parter

76 722 52 32

a.kwiatkowska@puplegnica.pl

Sylwia Majgier

Przyjmowanie ofert pracy

Obsługa bezrobotnych

1
parter

76 723 38 55

s.majgier@puplegnica.pl

Sylwia Reichan

Przyjmowanie ofert pracy

Obsługa bezrobotnych
2
parter

76 722 52 32

s.reichan@puplegnica.pl
Agata Kiecka Obsługa bezrobotnych 2
parter

76 722 52 30

a.kiecka@puplegnica.pl

Agnieszka Składanek

Obsługa bezrobotnych 3
parter

76 722 52 31

76 722 52 35
76 723 38 56

a.skladanek@puplegnica.pl

Anna Modras Obsługa bezrobotnych 3
parter

76 722 52 31

76 722 52 35
76 723 38 56

a.modras@puplegnica.pl

Anna Najdek Obsługa bezrobotnych 3
parter

76 722 52 31

76 722 52 35
76 723 38 56

a.najdek@puplegnica.pl

Centrum Aktywizacji Zawodowej Referat Subsydiów Zatrudnieniowych

Imię i Nazwisko

Zakres realizowanych działań

Nr pokoju/

piętro

Nr telefonu

e-mail

Monika Łężna- Bębnista

Kierownik Referatu  Subsydiów Zatrudnieniowych 9
I piętro
76 722 52 14
m.bebnista@puplegnica.pl
Marta Dąchór Organizacja prac interwencyjnych, bony zatrudnieniowe, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną 9
I piętro
76 722 52 43
m.dachor@puplegnica.pl
Agnieszka Matyszczak Organizacja prac społecznie użytecznych, miesięczne wnioski o refundację 9
I pietro
76 722 52 14
a.matyszczak@puplegnica.pl
Dorota Brodziak Organizacja robót publicznych, dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnych powyżej 50 roku życia, refundacja kosztów dojazdu, bon na zasiedlenie 9
I piętro
76 722 52 43
d.brodziak@puplegnica.pl

Centrum Aktywizacji Zawodowej Referat Wspierania Przedsiębiorczości

Marta Stankiewicz Kierownik Referatu Wspierania Przedsiębiorczości
10
I piętro
76 722 52 21
m.stankiewicz@puplegnica.pl
Magdalena Siring-Siennicka Refundacje dla pracodawców kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez PUP
10
I pietro
76 722 52 21
m.siennicka@puplegnica.pl
Justyna Wędzińska Refundacje dla pracodawców kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez PUP 10
I piętro
76 722 52 21
j.wedzinska@puplegnica.pl
Edyta Kędziak Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 7
I piętro
76 722 52 45
e.kedziak@puplegnica.pl
Alicja Śliwińska Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 7
I piętro
76 722 52 45
a.sliwinska@puplegnica.pl
Barbara Mazur Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 7
I piętro
76 722 52 45
b.mazur@puplegnica.pl

Centrum Aktywizacji Zawodowej Referat Rozwoju Zasobów Ludzkich

Imię i Nazwisko Zakres realizowanych działań Nr pokoju/
piętro
Nr telefonu
e-mail
Ewa Żukowska - Bogacz Kierownik Referatu Rozwoju Zasobów Ludzkich 8
I piętro
76 722 52 20
e.bogacz@puplegnica.pl
Aleksandra Dolańska Obsługa szkoleń
Obsługa KFS
8
I piętro
76 722 52 20
76 722 52 47
a.dolanska@puplegnica.pl
Anna Pękala Obsługa szkoleń
Obsługa KFS
8
I piętro
76 722 52 20
76 722 52 47
a.pekala@puplegnica.pl
Katarzyna Świątek Organizacja staży (w tym bony stażowe) 8
I piętro
76 722 52 20
 76 722 52 47
k.swiatek@puplegnica.pl

Centrum Aktywizacji Zawodowej Referat Zatrudniania Cudzoziemców

Imię i Nazwisko Zakres realizowanych działań Nr pokoju/
piętro
Nr telefonu 
e-mail
Joanna Malec - Pych Kierownik Referatu Zatrudniania Cudzoziemców 15
II piętro
76 722 52 18
j.malec@puplegnica.pl
 Katarzyna Kania Zatrudnianie Cudzoziemców 15
II piętro
76 722 52 18
76 723 38 51
k.kania@puplegnica.pl
 Renata Pikulicka Zatrudnianie Cudzoziemców 15
II piętro
76 722 52 18
76 723 38 51
r.pikulicka@puplegnica.pl

Dział Organizacyjno - Administracyjny

Imię i Nazwisko Zakres realizowanych działań

Nr pokoju/piętro

Nr telefonu
email
Anna Leszczyńska Kierownik Działu Organizacyjno - Administracyjnego
Stanowisko ds. BHP i p.poż
11a
II piętro
76 722 52 22
a.leszczynska@puplegnica.pl
  Stanowisko ds. obsługi kadrowej 17
II piętro
76 722 52 28
 
  Stanowisko ds. sieci komputerowej i statystyki 6
I piętro
76 722 52 16
 
  Stanowisko ds. obsługi archiwum 2a
niski parter
76 722 52 37
 

Dział Finansowo - Księgowy

Imię i Nazwisko Zakres realizowanych działań Nr pokoju/
piętro
Nr telefonu
e-mail
Anna Strembicka Główny Księgowy 11
II piętro
76 722 52 25
a.strembicka@puplegnica.pl
  Stanowisko ds. windykacji administracyjnej 12
II piętro
76 722 52 23
  Stanowisko ds. windykacji cywilnej  12
II piętro
76 722 52 23
  Stanowiska ds. płac 12
II piętro
76 722 52 23
  Stanowiska ds. obsługi Funduszu Pracy 13
II piętro
76 722 52 26
  Stanowiska ds. obsługi budżetu 12
II piętro
76 722 52 23

Dział Rejestracji i Świadczeń

Imię i Nazwisko Zakres realizowanych działań Nr pokoju/
piętro
Nr telefonu
e-mail
Martyna Chmielnicka Kierownik Działu Rejestracji i Świadczeń 14a
II piętro
76 722 52 44
m.chmielnicka@puplegnica.pl
 
  Stanowisko ds.  informacji i wydawania zaświadczeń informacja
parter
76 722 52 33
  Stanowisko ds. rejestracji i pośrednictwa pracy, dodatki aktywizacyjne 4
parter
76 722 52 29
76 723 38 57
  Stanowisko ds. ewidencji i świadczeń (naliczanie świadczeń), PIT, wznawianie postępowań administracyjnych 16
II piętro
76 722 52 24
 

PUP Legnica Filia w Chojnowie Sekretariat

Imię i nazwisko Zakres realizowanych działań Nr pokoju/
piętro
Nr telefonu 
e-mail
Sekretariat   12
I piętro
tel./fax 76 818 85 25
tel./fax 76 818 69 78
filia@puplegnica.pl
  fax całodobowy   76 818 85 25
wew. 79
Bożena Konopnicka Zastępca Dyrektora PUP
Dyrektor Filii
13
I piętro
76 818 85 25
76 754 43 82

Centrum Aktywizacji Zawodowej Filia w Chojnowie

Imię i nazwisko Zakres realizowanych działań Nr pokoju/
piętro
Nr telefonu
e-mail
Danuta Rajczakowska Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej 2
parter
76 754 43 72 d.rajczakowska@puplegnica.pl
Agnieszka Karnas
 
Obsługa bezrobotnych
Organizacja prac społecznie użytecznych
1
parter
 76 754 43 71
a.karnas@puplegnica.pl
Justyna Marciniec - Marysiewicz Obsługa bezrobotnych
Poradnictwo zawodowe
1
parter
76 754 43 71
j.marysiewicz@puplegnica.pl
Marta Czajkowska Organizacja prac interwencyjnych, robót publicznych, dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnych powyżej 50 roku życia, przyznawanie bonów na zasiedlenie 3
parter
76 754 43 73
m.czajkowska@puplegnica.pl
Katarzyna Mej Organizowanie staży w tym bonów stażowych
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależna, zwrot kosztów przejazdu
3
parter
76 754 43 83
k.mej@puplegnica.pl
Marek Górnicki Przyjmowanie ofert pracy
Obsługa berzobotnych
4
parter
 76 754 43 74
m.gornicki@puplegnica.pl
Agata Pellowska Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
Refundacje dla pracodawców kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez PUP
6
parter
76 754 43 76
a.pellowska@puplegnica.pl
Katarzyna Tomala Obsługa bezrobotnych 8
parter
76 754 43 88
k.tomala@puplegnica.pl
Beata Ginda Obsługa szkoleń oraz bonów szkoleniowych
Obsługa KFS
6
parter
76 754 43 86
b.ginda@puplegnica.pl
Sylwia Krynicka Obsługa bezrobotnych
Poradnictwo zawodowe
8
parter
76 754 43 78
s.krynicka@puplegnica.pl

Referat Rejestracji i Świadczeń Filia w Chojnowie

Imię i Nazwisko Zakres realizowanych działań Nr pokoju/
piętro
Nr telefonu 
e-mail
Krzysztof Grzech Kierownik Referatu Rejestracji i Świadczeń 10 76 754 43 70
k.grzech@puplegnica.pl
Justyna Budakiewicz Obsługa bezrobotnych w zakresie rejestracji i pośrednictwa pracy.
Wydawanie zaświadczeń
11
I piętro
76 754 43 89
j.budakiewicz@puplegnica.pl
 Waldemar Bulkowski Informacja
Rejestracja osób bezrobotnych
Hol
I piętro
76 819 14 78
w.bulkowski@puplegnica.pl
Andrzej Ostrowski Ustalanie uprawnień do zasiłku, stypendium, naliczanie świadczeń 16
I piętro
76 754 43 84
a.ostrowski@puplegnica.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę