Dane kontaktowe - Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy


Sekretariat

Imię i Nazwisko Zakres realizowanych działań Nr pokoju/
piętro
Nr telefonu
e-mail
Sekretariat   5
I piętro
tel: 76 722 52 10

fax całodobowy:
76 722 52 11
puplegnica@puplegnica.pl
Grażyna Laurowska Dyrektor PUP 5
I piętro
76 722 52 10
Otylia Tułacz - Kostrzycka Zastępca Dyrektora PUP 5
I piętro
76 722 52 10

Centrum Aktywizacji Zawodowej Referat Pośrednictwa i Poradnictwa

Nazwisko i Imię Zakres realizowanych działań nr pokoju / piętro Numer telefonu
e-mail
Regina Irzymska Kierownik Referatu Pośrednictwa i Poradnictwa
Przyjmowanie ofert pracy
1
parter
76 722 52 32
r.irzymska@puplegnica.pl
Agnieszka Kwiatkowska Obsługa bezrobotnych 1
parter

76 722 52 32

a.kwiatkowska@puplegnica.pl

Sylwia Majgier

Przyjmowanie ofert pracy

Obsługa bezrobotnych

2
parter

76 722 52 30

76 723 38 55

s.majgier@puplegnica.pl

Agata Kiecka Obsługa bezrobotnych 3
parter

76 722 52 31

76 722 52 35
76 723 38 56

a.kiecka@puplegnica.pl

Krystyna Łomozik

Obsługa bezrobotnych 3
parter

76 722 52 31

76 722 52 35
76 723 38 56

k.lomozik@puplegnica.pl

Anna Modras Obsługa bezrobotnych 3
parter

76 722 52 31

76 722 52 35
76 723 38 56

a.modras@puplegnica.pl

Anna Najdek Obsługa bezrobotnych 3
parter

76 722 52 31

76 722 52 35
76 723 38 56

a.najdek@puplegnica.pl

Centrum Aktywizacji Zawodowej Referat Subsydiów Zatrudnieniowych

Imię i Nazwisko

Zakres realizowanych działań

Nr pokoju/

piętro

Nr telefonu

e-mail

Monika Łężna- Bębnista

Kierownik Referatu  Subsydiów Zatrudnieniowych 9
I piętro
76 722 52 14
m.bebnista@puplegnica.pl
Monika Łężna - Bębnista Refundacja kosztów wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego do 30 roku życia
Refundacja kosztów dojazdu, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, bony na zasiedlenie, organizacja prac społecznie użytecznych
9
I piętro
76 722 52 14
m.bebnista@puplegnica.pl
Dorota Brodziak Organizacja prac interwencyjnych, bony zatrudnieniowe, robót publicznych, dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnych powyżej 50 roku życia 9
I piętro
76 722 52 14
d.brodziak@puplegnica.pl

Centrum Aktywizacji Zawodowej Referat Wspierania Przedsiębiorczości

Imię i Nazwisko

Zakres realizowanych działań

Nr pokoju/

piętro

Nr telefonu

e-mail

Marta Stankiewicz Kierownik Referatu Wspierania Przedsiębiorczości
10
I piętro
76 722 52 21
m.stankiewicz@puplegnica.pl
Edyta Kędziak Refundacje dla pracodawców kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez PUP, Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 10
I piętro
76 722 52 21
e.kedziak@puplegnica.pl
Joanna Majowicz-Hop Refundacje dla pracodawców kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez PUP, Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 10
I piętro
76 722 52 21
j.majowicz@puplegnica.pl
Aleksandra Kaczyńska Refundacje dla pracodawców kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez PUP, Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 10
I piętro
76 722 52 21
a.kaczynska@puplegnica.pl
Barbara Mazur Refundacje dla pracodawców kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez PUP, Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 7
I piętro
76 722 52 45
b.mazur@puplegnica.pl
Justyna Wędzińska Refundacje dla pracodawców kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez PUP, Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 7
I piętro
76 722 52 45
j.wedzinska@puplegnica.pl
Alicja Śliwińska Refundacje dla pracodawców kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez PUP, Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 7
I piętro
76 722 52 45
a.sliwinska@puplegnica.pl

Centrum Aktywizacji Zawodowej Referat Rozwoju Zasobów Ludzkich

Imię i Nazwisko Zakres realizowanych działań Nr pokoju/
piętro
Nr telefonu
e-mail
Ewa Żukowska - Bogacz Kierownik Referatu Rozwoju Zasobów Ludzkich 8
I piętro
76 722 52 20
e.bogacz@puplegnica.pl
Aleksandra Dolańska Obsługa szkoleń
Obsługa KFS
8
I piętro
76 722 52 20
76 722 52 47
a.dolanska@puplegnica.pl
Anna Pękala Obsługa szkoleń
Obsługa KFS
8
I piętro
76 722 52 20
76 722 52 47
a.pekala@puplegnica.pl
Katarzyna Świątek Organizacja staży (w tym bony stażowe) 8
I piętro
76 722 52 20
 76 722 52 47
k.swiatek@puplegnica.pl

Centrum Aktywizacji Zawodowej Referat Zatrudniania Cudzoziemców

Imię i Nazwisko Zakres realizowanych działań Nr pokoju/
piętro
Nr telefonu 
e-mail
Joanna Malec - Pych Kierownik Referatu Zatrudniania Cudzoziemców 15
II piętro
76 722 52 18
j.malec@puplegnica.pl
 Katarzyna Kania Zatrudnianie Cudzoziemców 15
II piętro
76 722 52 18
76 723 38 51
k.kania@puplegnica.pl
 Renata Pikulicka Zatrudnianie Cudzoziemców 15
II piętro
76 722 52 18
76 723 38 51
r.pikulicka@puplegnica.pl
 Agnieszka Składanek Zatrudnianie Cudzoziemców 15
II piętro
76 722 52 18
76 723 38 51
a.skladanek@puplegnica.pl
Władysława Niewadzi Zatrudnianie Cudzoziemców 15
II piętro
76 722 52 18
76 723 38 51
w.niewadzi@puplegnica.p

Dział Organizacyjno - Administracyjny

Imię i Nazwisko Zakres realizowanych działań

Nr pokoju/piętro

Nr telefonu
email
Anna Leszczyńska Kierownik Działu Organizacyjno - Administracyjnego
Stanowisko ds. BHP i p.poż
11a
II piętro
76 722 52 22
a.leszczynska@puplegnica.pl
  Stanowisko ds. obsługi kadrowej 17
II piętro
76 722 52 28
 
  Stanowisko ds. sieci komputerowej i statystyki 6
I piętro
76 722 52 16
 
  Stanowisko ds. obsługi archiwum 2a
niski parter
76 722 52 37
 

Dział Finansowo - Księgowy

Imię i Nazwisko Zakres realizowanych działań Nr pokoju/
piętro
Nr telefonu
e-mail
Anna Strembicka Główny Księgowy 11
II piętro
76 722 52 25
a.strembicka@puplegnica.pl
  Stanowisko ds. windykacji administracyjnej 12
II piętro
76 722 52 23
  Stanowisko ds. windykacji cywilnej  12
II piętro
76 722 52 23
  Stanowiska ds. płac 12
II piętro
76 722 52 23
  Stanowiska ds. obsługi Funduszu Pracy 13
II piętro
76 722 52 26
  Stanowiska ds. obsługi budżetu 12
II piętro
76 722 52 23

Dział Rejestracji i Świadczeń

Imię i Nazwisko Zakres realizowanych działań Nr pokoju/
piętro
Nr telefonu
e-mail
Martyna Chmielnicka Kierownik Działu Rejestracji i Świadczeń 14a
II piętro
76 722 52 44
m.chmielnicka@puplegnica.pl
 
  Stanowisko ds.  informacji i wydawania zaświadczeń, dodatki aktywizacyjne 4
parter
76 723 38 57
 
  Stanowisko ds. rejestracji i pośrednictwa pracy 4
parter
76 722 52 29
 
  Stanowisko ds. ewidencji i świadczeń (naliczanie świadczeń), PIT, wznawianie postępowań administracyjnych 16
II piętro
76 722 52 24
 

PUP Legnica Filia w Chojnowie Sekretariat

Imię i nazwisko Zakres realizowanych działań Nr pokoju/
piętro
Nr telefonu 
e-mail
Sekretariat   12
I piętro
tel./fax 76 818 85 25
tel./fax 76 818 69 78
filia@puplegnica.pl
  fax całodobowy   76 818 85 25
wew. 29
Bożena Konopnicka Zastępca Dyrektora PUP
Dyrektor Filii
13
I piętro
76 818 85 25

Centrum Aktywizacji Zawodowej Filia w Chojnowie

Imię i nazwisko Zakres realizowanych działań Nr pokoju/
piętro
Nr telefonu
e-mail
Danuta Rajczakowska Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej 2
parter
76 818 69 78 wew. 22 d.rajczakowska@puplegnica.pl
Agnieszka Karnas
 
Obsługa bezrobotnych
Organizacja prac społecznie użytecznych
1
parter
 76 818 69 78 wew. 24
a.karnas@puplegnica.pl
Justyna Marciniec - Marysiewicz Obsługa bezrobotnych
Refundacja kosztów dojazdu
1
parter
76 818 69 78 wew. 24
j.marysiewicz@puplegnica.pl
Marta Czajkowska Organizacja prac interwencyjnych, robót publicznych, dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnych powyżej 50 roku życia, przyznawanie bonów na zasiedlenie 3
parter
76 818 69 78 wew. 23
m.czajkowska@puplegnica.pl
Katarzyna Mej Organizowanie i finansowanie staży w tym bonów stażowych
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależna
3
parter
76 818 69 78 wew. 23
k.mej@puplegnica.pl
Marek Górnicki Przyjmowanie ofert pracy 4
parter
 76 818 69 78 wew. 23
m.gornicki@puplegnica.pl
Agata Pellowska Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
Refundacje dla pracodawców kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez PUP
6
parter
76 818 69 78 wew. 26
a.pellowska@puplegnica.pl
Katarzyna Tomala Obsługa bezrobotnych 8
parter
76 818 69 78 wew. 28
k.tomala@puplegnica.pl
Beata Ginda Obsługa szkoleń, przyznawanie bonów szkoleniowych 6
parter
76 818 69 78 wew. 26
b.ginda@puplegnica.pl
Sylwia Krynicka Obsługa bezrobotnych 8
parter
76 818 69 78 wew. 28
s.krynicka@puplegnica.pl

Referat Rejestracji i Świadczeń Filia w Chojnowie

Imię i Nazwisko Zakres realizowanych działań Nr pokoju/
piętro
Nr telefonu 
e-mail
Krzysztof Grzech Kierownik Referatu Rejestracji i Świadczeń 10 76 818 85 25 w. 10
k.grzech@puplegnica.pl
Justyna Budakiewicz Obsługa bezrobotnych w zakresie rejestracji i pośrednictwa pracy. Wydawanie zaświadczeń 11
I piętro
76 818 85 25 wew. 11
j.budakiewicz@puplegnica.pl
 Waldemar Bulkowski Przyznawanie i naliczanie świadczeń 16
I piętro
76 818 85 25 wew. 16
w.bulkowski@puplegnica.pl
Andrzej Ostrowski Przyznawanie i naliczanie świadczeń 16
I piętro
76 818 85 25 wew. 16
a.ostrowski@puplegnica.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę