Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy


Logo Tarcza Antykryzysowa                               

                                     UWAGA POŻYCZKOBIORCY! 
Informacja dotycząca umorzenia pożyczek

Pożyczka podlega umorzeniu pod warunkiem, że Pożyczkobiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia, będzie prowadził działalność gospodarczą. Regulacje prawne wprowadzone w ramach Tarczy Antykryzysowej 4.0  zwalniają Pożyczkobiorcę z obowiązku składania wniosku o umorzenie. Po upływie 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, Urząd Pracy sprawdza spełnienie przez Pożyczkobiorcę ww. warunku, na podstawie informacji w CEIDG/KRS. Po stwierdzeniu spełnienia tego warunku, Urząd informuje Pożyczkobiorcę o umorzeniu pożyczki. Informacja zostaje przekazana w formie elektronicznej, jeżeli wniosek wpłynął do Urzędu za pośrednictwem portalu praca.gov lub listownie jeżeli wniosek był złożony za pośrednictwem poczty lub do skrzynki podawczej.

Nagłówek

Aktualności

 • Ogłoszenie o naborze wniosków z KFS

  Ogłoszenie z dnia 18.01.2021 r.   Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego  (KFS) na finansowanie kosztów...

 • Nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Młodość" w Chojnowie     ogłasza nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO Wymagane dokumenty, wyłącznie w formie papierowej, należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej "Młodość"  w Chojnowie, przy ul. Paderewskiego 12,  w terminie do dnia 27.01.2021r. do godz....

 • Tarcza Antykryzysowa - aktualne nabory wniosków

                                                                                                                                                  NOWA FORMA WSPARCIA...

 • UWAGA

  W godzinach od 10.00 do 13.00 może nastąpić przerwa w działaniu telefonów stacjonarnych w siedzibie PUP w Legnicy ul. gen. Władysława Andersa 2 Za utrudnienia przepraszamy ...

 • Rekrutacja na stanowisko lekarza orzecznika Zakładu w Oddziale ZUS w Legnicy

  Wydział Kadrowo-Płacowy w drodze rekrutacji zewnętrznej poszukuje kandydatów na stanowiska: lekarza orzecznika Zakładu  w Oddziale ZUS w Legnicy Do obowiązków osoby na tym...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Ankieta

Ankieta oceniająca pracę Urzędu

Newsletter

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 1.1 Wsparcie osób...

  Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Tytuł projektu: ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2020r.
stopa bezrobocia listopad 2020

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.013,58 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe PUP w Legnicy

Dane kontaktowe Filii PUP w Chojnowie

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę