Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy


UWAGA PIT-y za 2020 r. będą do odbioru osobistego* w terminie
od dnia 03.02.2021 r. do 24.02.2021 r.
PIT-y można odbierać następująco:
  • Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy ul. gen. Wł. Andersa 2 w okienku A w godzinach pracy Urzędu - od 7.00 do 15.00
  • Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy - Filia w Chojnowie ul. Rynek 20 w pokoju nr 9 (I piętro) w godzinach pracy Urzędu - od 7.00 do 15.00
* PIT może również odebrać osoba upoważniona – wzór upoważnienia do pobrania poniżej

PIT możemy również wysłać elektronicznie na wniosek złożony za pośrednictwem serwisu :

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=EURZAD
ZAPRASZAMY
Załączniki
Upoważnienie do odbioru zaświadczenia pit (doc, 85 KB)
Szczegółowa infomacja PIT-11 za 2020 (pdf, 117 KB)

Nagłówek

Aktualności

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Ankieta

Ankieta oceniająca pracę Urzędu

Newsletter

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 1.1 Wsparcie osób...

  Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Tytuł projektu: ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2021r.
Stopa bezrobocia na koniec stycznia 2021 roku

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.013,58 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe PUP w Legnicy

Dane kontaktowe Filii PUP w Chojnowie

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę