Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy


Logo Tarcza Antykryzysowa                               

                                     UWAGA POŻYCZKOBIORCY! 
Informacja dotycząca umorzenia pożyczek

Pożyczka podlega umorzeniu pod warunkiem, że Pożyczkobiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia, będzie prowadził działalność gospodarczą. Regulacje prawne wprowadzone w ramach Tarczy Antykryzysowej 4.0  zwalniają Pożyczkobiorcę z obowiązku składania wniosku o umorzenie. Po upływie 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, Urząd Pracy sprawdza spełnienie przez Pożyczkobiorcę ww. warunku, na podstawie informacji w CEIDG/KRS. Po stwierdzeniu spełnienia tego warunku, Urząd informuje Pożyczkobiorcę o umorzeniu pożyczki. Informacja zostaje przekazana w formie elektronicznej, jeżeli wniosek wpłynął do Urzędu za pośrednictwem portalu praca.gov lub listownie jeżeli wniosek był złożony za pośrednictwem poczty lub do skrzynki podawczej.

Nagłówek

Aktualności

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Ankieta

Ankieta oceniająca pracę Urzędu

Newsletter

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 1.1 Wsparcie osób...

  Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Tytuł projektu: ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2020r.
Stopa bezrobocia kraj październik 2020 rok

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 30.146,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe PUP w Legnicy

Dane kontaktowe Filii PUP w Chojnowie

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę