Oferty pracy konkursowe - Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy


Oferty pracy konkursowe

Poniższe oferty udostępniamy na prośbę instytucji i podmiotów ogłaszających nabór kandydatów na wolne stanowisko. Szczegóły dotyczące zakresu obowiązków, wymagań niezbędnych i dodatkowych, wymagane dokumenty oraz sposób i termin rekrutacji opisane są w linkach.

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Głównego specjalisty - Ogrodnika miejskiego w Wydziale Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miasta Legnicy

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Głównego specjalisty – Ogrodnika miejskiego w Wydziale Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miasta Legnicy.

 
Szczegóły dotyczące stanowiska, zakres zadań, wymagania a także wymagane dokumenty i sposób aplikacji zostały szczegółowo opisane na stronie:
https://um.bip.legnica.eu/uml/urzad-miasta/nabor-na-stanowiska-1/ogloszenia/33261,Prezydent-Miasta-Legnicy-oglasza-nabor-kandydatow-na-wolne-stanowisko-urzednicze.html

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 22 kwietnia 2024 r.
 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat w Referacie Finansowym Urzędu Miasta i Gminy Prochowice

 BURMISTRZ MIASTA I GMINY PROCHOWICEogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat w Referacie Finansowym Urzędu Miasta i Gminy Prochowice

Szczegóły dotyczące stanowiska, zakres zadań, wymagania a także wymagane dokumenty i sposób aplikacji zostały szczegółowo opisane na stronie:
https://bip.prochowice.com/aktualnosci/praca/nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-podinspektora-ds-wymiaru-podatkow-i-oplat-w-referacie-finansowym-urzedu-miasta-i-gminy-prochowice.html

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 29 kwietnia 2024 r.
 

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Legnicy

Prokuratura Okręgowa w Legnicy ogłasza konkurs na staż urzędniczy (1 etat) w Prokuraturze Okręgowej w Legnicy
 
Szczegóły dotyczące stanowiska, zakres zadań, wymagania a także wymagane dokumenty i sposób aplikacji zostały szczegółowo opisane na stronie:
https://www.gov.pl/web/po-legnica/trwajace-procedury-naboru

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 26 kwietnia 2023 r.
 

Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze ogłasza konkurs w celu zatrudnienia na stanowisko specjalisty pedagoga

Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze ogłasza konkurs w celu zatrudnienia na  stanowisko specjalisty pedagoga II Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów  dla obszaru właściwości sądów rejonowych: w Bolesławcu, Lwówku Śląskim  i Zgorzelcu.  (1 etat – w pełnym wymiarze czasu pracy)

Szczegóły dotyczące stanowiska, zakres zadań, wymagania a także wymagane dokumenty i sposób aplikacji zostały szczegółowo opisane na stronie:
https://www.jelenia-gora.so.gov.pl/ogloszenie-o-konkursie-specjalista-pedagog-ii-ozss,new,m1,168,269.html,708

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 25 kwietnia 2024 r

Dyrektor Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie, ul. Drzymały 30 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: kasjer

Dyrektor Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie, ul. Drzymały 30  ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:  kasjer  

Więcej informacji na stronie chzgkim.chojnow.eu/ogloszenia

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. kontroli w Referacie Kontroli w Wydziale Organizacji, Kadr i Kontroli w Urzędzie Miasta Legnicy

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. kontroli w Referacie Kontroli w Wydziale Organizacji, Kadr i Kontroli w Urzędzie Miasta Legnicy

Szczegóły dotyczące stanowiska, zakres zadań, wymagania a także wymagane dokumenty i sposób aplikacji zostały szczegółowo opisane na stronie:
https://um.bip.legnica.eu/uml/urzad-miasta/nabor-na-stanowiska-1/ogloszenia/33037,Prezydent-Miasta-Legnicy-oglasza-nabor-kandydatow-na-wolne-stanowisko-urzednicze.html
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 29 marca 2024 r.
 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze • podinspektor ds. kadr w Referacie Kadr w Wydziale Organizacji, Kadr i Kontroli w Urzędzie Miasta Legnicy

 Prezydent Miasta Legnicyogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:·podinspektor ds. kadr w Referacie Kadr w Wydziale Organizacji, Kadr i Kontroli w Urzędzie Miasta Legnicy 

Szczegóły dotyczące stanowiska, zakres zadań, wymagania a także wymagane dokumenty i sposób aplikacji zostały szczegółowo opisane na stronie:
https://um.bip.legnica.eu/uml/urzad-miasta/nabor-na-stanowiska-1/ogloszenia/33013,Prezydent-Miasta-Legnicy-oglasza-nabor-kandydatow-na-wolne-stanowisko-urzednicze.html
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 29 marca 2024 r.
 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. organizacji i obsługi Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko - Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego w Wydziale Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Legnicy

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. organizacji i obsługi Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko - Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego w Wydziale Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Legnicy

Szczegóły dotyczące stanowiska, zakres zadań, wymagania a także wymagane dokumenty i sposób aplikacji zostały szczegółowo opisane na stronie:
https://um.bip.legnica.eu/uml/urzad-miasta/nabor-na-stanowiska-1/ogloszenia/33010,Prezydent-Miasta-Legnicy-oglasza-nabor-kandydatow-na-wolne-stanowisko-urzednicze.html
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 26 marca 2024 r.
 

Nabór na wolne stanowisko Specjalista, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Legnicy

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Legnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko Specjalista, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Legnicy
 
Szczegóły dotyczące stanowiska, zakres zadań, wymagania a także wymagane dokumenty i sposób aplikacji zostały szczegółowo opisane na stronie:
http://www.bip.dwup.pl/?stanowiska=1&idr=358&status=1

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 18 marca 2024 r.
 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Głównego specjalisty - Ogrodnika miejskiego w Wydziale Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miasta Legnicy

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Głównego specjalisty – Ogrodnika miejskiego w Wydziale Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miasta Legnicy

Szczegóły dotyczące stanowiska, zakres zadań, wymagania a także wymagane dokumenty i sposób aplikacji zostały szczegółowo opisane na stronie:
https://um.bip.legnica.eu/uml/urzad-miasta/nabor-na-stanowiska-1/ogloszenia/32922,Prezydent-Miasta-Legnicy-oglasza-nabor-kandydatow-na-wolne-stanowisko-urzednicze.html

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 19 marca 2024 r.
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę