Oferty pracy konkursowe - Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy


Oferty pracy konkursowe

Poniższe oferty udostępniamy na prośbę instytucji i podmiotów ogłaszających nabór kandydatów na wolne stanowisko. Szczegóły dotyczące zakresu obowiązków, wymagań niezbędnych i dodatkowych, wymagane dokumenty oraz sposób i termin rekrutacji opisane są w linkach.

STAROSTWO POWIATOWE W ZŁOTORYI ogłasza nabór stanowisko - Młodszy referent w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

STAROSTWO POWIATOWE W ZŁOTORYI Plac Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja OGŁASZA NABÓR NA KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO PRACY Młodszy referent w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - pełny wymiar czasu pracy, umowa na zastępstwo
 
Szczegóły dotyczące stanowiska, zakres zadań, wymagania a także wymagane dokumenty i sposób aplikacji zostały szczegółowo opisane na stronie:
http://bip.powiat-zlotoryja.pl/a,4029,nabor-kandydatow-na-wolne-stanowisko-pracy-mlodszy-referent-w-wydziale-geodezji-katastru-i-gospodarki-nieruchomosciami

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 12 października 2023 r.
 
 

Zakład Aktywności Zawodowej poszukuje pracowników


Logo zaz
TRWA REKRUTACJA!
Zakład Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu szuka kandydatów do pracy -  o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z powodu niepełnosprawności intelektualnej, autyzmu lub choroby psychicznej.

Nie jest to żaden projekt, kurs, staż.

Umowa o pracę, wstępnie na pół etatu (0.55), czyli - 4 godziny plus godzina rehabilitacji.
Praca dotyczy wolnych stanowisk:
 • w pralni  ( usługi pralnicze wykonywane w pralni z barierą higieny),
 • w kuchni (przygotowywanie posiłków, w tym usługi cateringowe),
 • w usługach porządkowych (pielęgnacja terenów zielonych i drobne prace remontowe),
 • w rękodziele artystycznym (szycie pościeli oraz ręczników).
Wymagane jest  orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z pozwoleniem na pracę w warunkach pracy chronionej, w Zakładzie Aktywności Zawodowej. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych wymagana jest zgoda opiekuna prawnego, bądź kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

Posiadanie orzeczenia o niezdolności do pracy nie jest równoznaczne z zakazem jej wykonywania.
Pracując tylko w Zakładzie Aktywności Zawodowej nie traci się  prawa do renty rodzinnej oraz socjalnej. Więcej można dowiedzieć się na stronie Renta rodzinna ZUS oraz Renta socjalna ZUS

Więcej informacji o pracy w ZAZ w Legnickim Polu:
http://zazlp.pl/job_offert.html#oferta_pracy_dla_kandydatow
http://zazlp.pl/faq.html#najczesciej_zadawane_pytania
 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miasta w Legnicy

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:
 •   podinspektora ds. budownictwa mieszkaniowego w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa  Urzędzie Miasta Legnicy.Szczegóły dotyczące stanowiska, zakres zadań, wymagania a także wymagane dokumenty i sposób aplikacji zostały szczegółowo opisane na stronie:
https://um.bip.legnica.eu/uml/urzad-miasta/nabor-na-stanowiska-1/ogloszenia/31788,Prezydent-Miasta-Legnicy-oglasza-nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-podinspekt.html
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 29 września 2023 r.
 
 • podinspektora ds. administrowania pocztą elektroniczną, systemami kryptograficznymi oraz nadzoru nad eksploatacją urządzeń peryferyjnych w Wydziale Informatyki
  w Urzędzie Miasta Legnicy
 
Szczegóły dotyczące stanowiska, zakres zadań, wymagania a także wymagane dokumenty i sposób aplikacji zostały szczegółowo opisane na stronie:
https://um.bip.legnica.eu/uml/urzad-miasta/nabor-na-stanowiska-1/ogloszenia/31805,Prezydent-Miasta-Legnicy-oglasza-nabor-kandydatow-na-wolne-stanowisko-urzednicze.html
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 5 października 2023 r.
 
 • podinspektora ds. windykacji Referatu Podatków, Opłat i Windykacji w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Legnicy
 
Szczegóły dotyczące stanowiska, zakres zadań, wymagania a także wymagane dokumenty i sposób aplikacji zostały szczegółowo opisane na stronie:
https://um.bip.legnica.eu/uml/urzad-miasta/nabor-na-stanowiska-1/ogloszenia/31809,Prezydent-Miasta-Legnicy-oglasza-nabor-kandydatow-na-wolne-stanowisko-urzednicze.html
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 6 października 2023 r.
 

Nabór do pracy w Policji

Nabór do służby w Komendzie Miejskiej Policji w Legnicy prowadzony jest cały rok. Zachęcamy wszystkich, którzy chcą nieść pomoc innym, mają nieposzlakowaną opinię i angażują się w pełni w realizację zadań oraz powierzonych obowiązków. Ten zawód nie tylko pozwoli Ci na realizację planów i marzeń, ale również zapewni stabilizację finansową i stały rozwój zawodowy.

Różnorodność pracy w kilku wydziałach (prewencji, ruchu drogowego, kryminalny, dochodzeniowo-śledczy, nieletnich, przestępstw gospodarczych, pododdziały kontrterrorystyczne i inne),  na stanowiskach umożliwiających rozkwit indywidualnych predyspozycji.

Zapewniamy służbę obfitującą w wiele wyzwań, dla osób pełnych empatii i jednocześnie zdecydowanych, którzy z pasją będą wypełniać słowa roty ślubowania stanowiącej policyjne credo. Praca w cywilu nie zapewni Ci tylu możliwości zdobywania wiedzy i doświadczenia, a także odbycia wielu szkoleń we wszystkich obszarach działania.
Jeśli jesteś osobą odpowiedzialną, kreatywną i potrafisz pracować w zespole to już dziś wypełnij niezbędne dokumenty i złóż w Komendzie Miejskiej Policji w Legnicy przy ul. Asnyka 3.  się nudzić. Już na początku swojej kariery możesz liczyć na zarobki nawet do 5300 złotych na rękę.

Przypominamy, że służbę w szeregach Policji może pełnić osoba:

 • posiadająca polskie obywatelstwo o nieposzlakowanej opinii,
 • nie skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystająca w pełni z praw publicznych,
 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować,
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • mężczyźni powinni mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej.


Szczegółowych informacji możesz dowiedzieć się osobiście przychodząc do Komendy Miejskiej Policji w Legnicy przy ul. A.Asnyka 3 w Zespole Kadr i Szkolenia lub pod numerem telefonu 47 874 15 07.


 

Załączniki
Nabór do pracy w Policji (jpg, 1532 KB)

Nabór kandydatów/kandydatek na stanowisko samodzielny referent ds. realizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Samorządów Terytorialnych w Oddziale w Legnicy lub we Wrocławiu

URZĄD STATYSTYCZNY we Wrocławiu poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko samodzielny referent ds. realizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Samorządów Terytorialnych w Oddziale w Legnicy lub we Wrocławiu
Szczegóły dotyczące stanowiska, zakres zadań, wymagania a także wymagane dokumenty i sposób aplikacji zostały szczegółowo opisane na stronie: https://bip.stat.gov.pl/urzad-statystyczny-we-wroclawiu/oferty-pracy/samodzielny-referent-do-spraw-realizacji-badan-statystycznych-w-osrodku-statystyki-samorzadow-terytorialnych,265,oferta.html
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 25 września 2023 r.
 

Nabór na stanowisko samodzielny referent ds. realizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Samorządów Terytorialnych w Oddziale w Legnicy lub we Wrocławiu

URZĄD STATYSTYCZNY we Wrocławiu poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko samodzielny referent ds. realizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Samorządów Terytorialnych w Oddziale w Legnicy lub we Wrocławiu
 
Szczegóły dotyczące stanowiska, zakres zadań, wymagania a także wymagane dokumenty i sposób aplikacji zostały szczegółowo opisane na stronie:
https://bip.stat.gov.pl/urzad-statystyczny-we-wroclawiu/oferty-pracy/samodzielny-referent-do-spraw-realizacji-badan-statystycznych-w-osrodku-statystyki-samorzadow-terytorialnych,265,oferta.html

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 25 września 2023 r.
 
 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Miejskiego Konserwatora Zabytków w wymiarze 1/2 etatu w Urzędzie Miasta Legnicy

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Miejskiego Konserwatora Zabytków w wymiarze 1/2 etatu w Urzędzie Miasta Legnicy.

Szczegóły dotyczące stanowiska, zakres zadań, wymagania a także wymagane dokumenty i sposób aplikacji zostały szczegółowo opisane na stronie:
https://um.bip.legnica.eu/uml/urzad-miasta/nabor-na-stanowiska-1/ogloszenia/31693,Prezydent-Miasta-Legnicy-oglasza-nabor-kandydatow-na-wolne-stanowisko-kierownicz.html
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 22 września 2023 r.
 

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH ODZIAŁ W LEGNICY ogłasza konkurs na stanowisko pracownik obsługi

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH ODZIAŁ W LEGNICY ogłasza konkurs na stanowisko pracownik obsługi (Operator ciągów technologicznych – wytapiacz)
 
Szczegóły dotyczące stanowiska, zakres zadań, wymagania a także wymagane dokumenty i sposób aplikacji zostały szczegółowo opisane na stronie:
http://imn.legnica.pl/content/884/konkurs_na_stanowisko_pracownik_obslugi__operator_ciagow_technologicznych_-_wytapiacz
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 15 września 2023 r.
 
 

URZĄD STATYSTYCZNY we Wrocławiu poszukuje kandydatów na stanowisko kierowca samochodu osobowego

URZĄD STATYSTYCZNY we Wrocławiu poszukuje kandydatów na stanowisko  kierowca samochodu osobowego w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu, Oddział w Legnicy
 
Szczegóły dotyczące stanowiska, zakres zadań, wymagania a także wymagane dokumenty i sposób aplikacji zostały szczegółowo opisane na stronie:
https://bip.stat.gov.pl/urzad-statystyczny-we-wroclawiu/oferty-pracy/kierowcy-samochodu-osobowego-w-oddziale-w-legnicy,262,oferta.html

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 11 września 2023 r.
 

Starostwo Powiatowe w Złotoryi ogłasza nabór na kandydata na stanowisko podinspektor w wydziale rozwoju

Starostwo Powiatowe w Złotoryi Plac Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja ogłasza nabór na kandydata na wolne stanowisko pracy Podinspektor w wydziale rozwoju
- pełny wymiar czasu pracy

 
Szczegóły dotyczące stanowiska, zakres zadań, wymagania a także wymagane dokumenty i sposób aplikacji zostały szczegółowo opisane na stronie:
http://bip.powiat-zlotoryja.pl/a,4005,nabor-kandydatow-na-wolne-stanowisko-pracy-podinspektor-w-wydziale-rozwoju

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 5 września 2023 r.
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę