Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy


Nagłówek

Aktualności

Prokurator Okręgowy w Legnicy ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Złotoryi

Prokurator Okręgowy w Legnicy ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Złotoryi docelowo na stanowisko urzędnika-informatyka PO IV WOS 1111.3.2019   ...

Konkurs na stanowisko specjalisty w zakresie pedagogiki w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów przy Sądzie Okręgowym w Legnicy

Prezes Sądu Okręgowego w Legnicy ogłasza KONKURS na jedno stanowisko specjalisty w zakresie pedagogiki w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów przy Sądzie Okręgowym...

Rekrutacja do ogólnopolskiego projektu: Work & Life Balance Hub

    Rekrutacja do ogólnopolskiego projektu: Work & Life Balance Hub       Oferta jest skierowana do firm zatrudniających 10 – 49 osób na podstawie umowy o pracę z...

Ogłoszenie o zakończeniu naboru wniosków o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy informuje, że dnia 06.09.2019 r. o godz. 15.00 upłynął termin składania wniosków o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu...

Nabór na wolne stanowiska pracy w Świetlicy Terapeutycznej Nr 1 w Legnicy

Dyrektor Świetlicy Terapeutycznej Nr 1 w Legnicy ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy: 1.      Pracownik socjalny / pedagog 2.      Instruktor / nauczyciel muzyki 3.     ...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Tytuł projektu: Aktywizacja...

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy; Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2019r.

Stopa bezrobocia lipiec 2019 rok
  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.035,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe PUP w Legnicy

Dane kontaktowe Filii PUP w Chojnowie

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę