Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy


Nagłówek

Aktualności

Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku życia w powiecie legnickim (2019)

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Tytuł projektu: Aktywizacja...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie legnickim (IV)

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy; Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z...

Projekt Aktywizacja Osób Niepełnosprawnych

  Projekt partnerski realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  pod nazwą „Aktywizacja osób niepełnosprawnych"...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę