Dane kontaktowe - Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy


Sekretariat

Imię i Nazwisko Zakres realizowanych działań Nr pokoju/
piętro
Nr telefonu
e-mail
Sekretariat   5
I piętro
tel: 76 722 52 10

fax całodobowy:
76 722 52 11
puplegnica@puplegnica.pl
Grażyna Laurowska Dyrektor PUP 5
I piętro
76 722 52 10
Halina Makuch Zastępca Dyrektora PUP 5
I piętro
76 722 52 10

Centrum Aktywizacji Zawodowej Referat Pośrednictwa i Poradnictwa

Regina Irzymska Kierownik Referatu Pośrednictwa i Poradnictwa
Przyjmowanie ofert pracy
1
parter
76 722 52 32
r.irzymska@puplegnica.pl
Renata Głogowska - Grzebuła Obsługa bezrobotnych 3
parter
76 722 52 31
76 723 38 56
r.grzebula@puplegnica.pl
Jolanta Dąbkiewicz Obsługa bezrobotnych 3
parter
76 722 52 31
76 723 38 56
j.dabkiewicz@puplegnica.pl
Sylwia Majgier Obsługa bezrobotnych 3
parter
76 722 52 31
76 723 38 56
s.majgier@puplegnica.pl
Marta Dąchór Obsługa bezrobotnych 3
parter
76 722 52 31
76 723 38 56
m.kaczmarek@puplegnica.pl
Dorota Brodziak Obsługa bezrobotnych 3
parter
76 722 52 31
76 723 38 56
d.brodziak@puplegnica.pl
Agnieszka Kwiatkowska Obsługa bezrobotnych 2
parter
76 722 52 30
a.kwiatkowska@puplegnica.pl
Agata Kiecka Obsługa bezrobotnych 2
parter
76 722 52 30
a.kiecka@puplegnica.pl
Anna Modras Obsługa bezrobotnych 2
parter
76 722 52 30
a.modras@puplegnica.pl
Anna Najdek Obsługa bezrobotnych 1
parter
76 722 52 32
a.najdek@puplegnica.pl
 
Joanna Majowicz- Hop Obsługa bezrobotnych 1
parter
76 722 52 32
j.majowicz@puplegnica.pl

Centrum Aktywizacji Zawodowej Referat Subsydiów Zatrudnieniowych

Imię i Nazwisko Zakres realizowanych działań Nr pokoju/
piętro
Nr telefonu
e-mail
Ewelina Woźniak Kierownik Referatu  Subsydiów Zatrudnieniowych 10a
I piętro
76 722 52 39
e.wozniak@puplegnica.pl
Agnieszka Matyszczak Refundacja kosztów dojazdu, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, bony na zasiedlenie 9
I piętro
76 722 52 14
76 722 52 43
a.matyszczak@puplegnica.pl
Dorota Kowalska Refundacja kosztów wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego do 30 roku życia 9
I piętro
76 722 52 14
76 722 52 43
d.kowalska@puplegnica.pl
Barbara Mazur Organizacja robót publicznych, organizacja prac społecznie użytecznych 9
I piętro
76 722 52 14
76 722 52 43
b.mazur@puplegnica.pl
Monika Łężna - Bębnista Organizacja prac interwencyjnych, bony zatrudnieniowe, dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnych powyżej 50 roku życia 9
I piętro
76 722 52 14
76 722 52 43
m.bebnista@puplegnica.pl

Centrum Aktywizacji Zawodowej Referat Wspierania Przedsiębiorczości

Imię i Nazwisko Zakres realizowanych działań Nr pokoju/
piętro
Nr telefonu
e-mail
Ewelina Woźniak Kierownik Referatu Wspierania Przedsiębiorczości
10a
I piętro
76 722 52 39
e.wozniak@puplegnica.pl
Ewelina Krzyżagórska Refundacje dla pracodawców kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez PUP 10
I piętro
76 722 52 21
e.krzyzagorska@puplegnica.pl
Justyna Wędzińska - Szweda Refundacje dla pracodawców kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez PUP 10
I piętro
76 722 52 21
j.szweda@puplegnica.pl
Alicja Śliwińska Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 7
I piętro
76 722 52 45
a.sliwinska@puplegnica.pl
Anna Mielniczyn Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
7
I piętro
76 722 52 45
a.mielniczyn@puplegnica.pl
Marta Stankiewicz Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
7
I piętro
76 722 52 45
m.stankiewicz@puplegnica.pl

Centrum Aktywizacji Zawodowej Referat Rozwoju Zasobów Ludzkich

Imię i Nazwisko Zakres realizowanych działań Nr pokoju/
piętro
Nr telefonu
e-mail
Ewa Żukowska - Bogacz Kierownik Referatu Rozwoju Zasobów Ludzkich 6
I piętro
76 722 52 17
e.bogacz@puplegnica.pl
Aleksandra Dolańska Obsługa szkoleń
Obsługa KFS
8
I piętro
76 722 52 20
76 722 52 47
a.dolanska@puplegnica.pl
Anna Pękala Obsługa szkoleń
Obsługa KFS
8
I piętro
76 722 52 20
76 722 52 47
a.pekala@puplegnica.pl
Edyta Kędziak Organizacja staży (w tym bony stażowe) 8
I piętro
76 722 52 20
 76 722 52 47
e.kedziak@puplegnica.pl
Katarzyna Świątek Organizacja staży (w tym bony stażowe) 8
I piętro
76 722 52 20
 76 722 52 47
k.swiatek@puplegnica.pl

Centrum Aktywizacji Zawodowej Referat Zatrudniania Cudzoziemców

Imię i Nazwisko Zakres realizowanych działań Nr pokoju/
piętro
Nr telefonu 
e-mail
Joanna Malec - Pych Kierownik Referatu Zatrudniania Cudzoziemców 15
II piętro
76 722 52 18
j.malec@puplegnica.pl
 Katarzyna Kania Zatrudnianie Cudzoziemców 15
II piętro
76 722 52 18
76 723 38 51
k.kania@puplegnica.pl
 Krystyna Łomozik Zatrudnianie Cudzoziemców 15
II piętro
76 722 52 18
76 723 38 51
k.lomozik@puplegnica.pl
 Agnieszka Składanek Zatrudnianie Cudzoziemców 15
II piętro
76 722 52 18
76 723 38 51
a.skladanek@puplegnica.pl
Władysława Niewadzi - Rokitnicka Zatrudnianie Cudzoziemców 15
II piętro
76 722 52 18
76 723 38 51
w.rokitnicka@puplegnica.p

Dział Organizacyjno - Administracyjny

Imię i Nazwisko Zakres realizowanych działań

Nr pokoju/piętro

Nr telefonu
email
Anna Leszczyńska Kierownik Działu Organizacyjno - Administracyjnego 17
II piętro
76 722 52 28
a.leszczynska@puplegnica.pl
  Stanowisko ds. obsługi kadrowej 17
II piętro
76 722 52 28
 
  Stanowisko ds. sieci komputerowej i statystyki 6
I piętro
76 722 52 16
 
  Stanowisko ds. obsługi archiwum 2a
niski parter
76 722 52 37
 
  Stanowisko ds. BHP i p.poż

17

II piętro

76 722 52 28

Dział Finansowo - Księgowy

Imię i Nazwisko Zakres realizowanych działań Nr pokoju/
piętro
Nr telefonu
e-mail
Anna Strembicka Główny Księgowy 11
II piętro
76 722 52 25
a.strembicka@puplegnica.pl
  Stanowisko ds. windykacji administracyjnej 12
II piętro
76 722 52 23
  Stanowisko ds. windykacji cywilnej  12
II piętro
76 722 52 23
  Stanowiska ds. płac 12
II piętro
76 722 52 23
  Stanowiska ds. obsługi Funduszu Pracy 12,13
II piętro
76 722 52 23
76 722 52 26
  Stanowiska ds. obsługi budżetu 12,13
II piętro
76 722 52 23
76 722 52 26

Dział Rejestracji i Świadczeń

Imię i Nazwisko Zakres realizowanych działań Nr pokoju/
piętro
Nr telefonu
e-mail
Martyna Chmielnicka Kierownik Działu Rejestracji i Świadczeń 14a
II piętro
76 722 52 44
m.chmielnicka@puplegnica.pl
 
  Stanowisko ds.  informacji i wydawania zaświadczeń Holl 76 722 52 33
 
  Stanowisko ds. rejestracji i pośrednictwa pracy 4
parter
76 722 52 29
76 723 38 57
 
  Stanowisko ds. ewidencji i świadczeń (naliczanie świadczeń) 16
II piętro
76 722 52 24
 
  Stanowisko ds. ewidencji i świadczeń (naliczanie świadczeń), PIT, wznawianie postępowań administracyjnych 16
II piętro
76 722 52 24
 
  Stanowisko ds. ewidencji i świadczeń (naliczanie świadczeń), dodatki aktywizacyjne 14
II piętro
76 722 52 19
 

PUP Legnica Filia w Chojnowie Sekretariat

i Nazwisko Zakres realizowanych działań Nr pokoju/
piętro
Nr telefonu 
e-mail
Sekretariat   12
I piętro
tel./fax 76 818 85 25
tel./fax 76 818 69 78
filia@puplegnica.pl
  fax całodobowy   76 818 85 25
wew. 29
Bożena Konopnicka Zastępca Dyrektora
Dyrektor Filii
13
I piętro
76 818 85 25

Centrum Aktywizacji Zawodowej Filia w Chojnowie

Imię i nazwisko Zakres realizowanych działań Nr pokoju/
piętro
Nr telefonu
e-mail
Danuta Rajczakowska Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej 2
parter
76 818 85 25 wew. 22 d.rajczakowska@puplegnica.pl
Agnieszka Karnas
 
Obsługa bezrobotnych w zakresie pośrednictwa pracy 1
parter
wew. 21
a.karnas@puplegnica.pl
Justyna Marciniec - Marysiewicz Obsługa bezrobotnych w zakresie pośrednictwa i poradnictwa zawodowego 1
parter
wew. 21
j.marysiewicz@puplegnica.pl
Marta Czajkowska
Kamila Gąsior
Obsługa bezrobotnych i pracodawców w zakresie instrumentów rynku pracy 3
parter
wew. 23
m.czajkowska@puplegnica.pl
k.gasior@puplegnica.pl
Marek Górnicki Obsługa pracodawców, przyjmowanie ofert pracy 4
parter
wew. 24
Agata Pellowska Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz
Refundacje dla pracodawców kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez PUP
6
parter
wew. 26
a.pellowska@puplegnica.pl
Katarzyna Tomala Programy współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego 8
parter
wew. 28
k.tomala@puplegnica.pl
Beata Ginda Obsługa szkoleń, obsługa KFS 6
parter
wew. 26
b.ginda@puplegnica.pl
Sylwia Krynicka Obsługa bezrobotnych w zakresie pośrednictwa i poradnictwa zawodowego 8
parter
wew. 28
s.krynicka@puplegnica.pl

Referat Rejestracji i Świadczeń Filia w Chojnowie

Imię i Nazwisko Zakres realizowanych działań Nr pokoju/
piętro
Nr telefonu 
e-mail
Krzysztof Grzech Kierownik Referatu Rejestracji i Świadczeń 10 76 818 85 25 w. 10
k.grzech@puplegnica.pl
  Stanowisko ds. rejestracji i pośrednictwa 9
I piętro
wew. 11
  Stanowisko ds. ewidencji i pośrednictwa 11
I piętro
wew. 11
  Stanowisko ds. ewidencji i świadczeń (naliczanie świadczeń), PIT 16
I piętro
wew. 16

Wieloosobowe stanowisko ds. organizacyjnych Filia w Chojnowie

Imię i Nazwisko Zakres realizowanych działań Nr pokoju/
piętro
Nr telefonu
  Stanowisko ds. obsługi archiwum 10
I piętro
76 818 85 25
wew. 39

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę