Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy


Nabór - Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę