Zwrot części albo całości kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne - Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy


Zwrot części albo całości kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla domu pomocy społecznej lub jednostki organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zatrudniających skierowanego bezrobotnego lub poszukującego pracy - pliki do pobrania

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę