Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy


Nagłówek

Aktualności

Informacje podatkowe PIT-11 za 2018 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy zaprasza osoby, które otrzymywały w 2018 świadczenia z Urzędu Pracy, do odbioru PIT-11 za 2018 r.oraz rocznego raportu składek społecznych i...

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze KSIĘGOWY

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze  KSIĘGOWY Wymagania niezbędne: Wymogi określone w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy...

Nabór do służby przygotowawczej w KM PSP w Legnicy

Ogłoszenie o naborze do służby przygotowawczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy ul. Witelona 2, 59-220 Legnica Komendant Miejskiej Państwowej...

W imieniu Punktu Informacji Funduszy Europejskich w Legnicy zapraszamy na spotkanie osoby zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA WSZYSTKICH OSÓB ZAINTERESOWANYCH PODNOSZENIEM KWALIFIKACJI W PROGRAMIE:   ·Kursy zawodowe Działanie 10.4 F RPO WD –...

Informacje o realizowanych naborach wniosków

Informujemy, że z dniem 02.01.2019 r. Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy przystąpił do realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Tytuł projektu: Aktywizacja...

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy; Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe PUP w Legnicy

Dane kontaktowe Filii PUP w Chojnowie

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę