Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy


Nagłówek

Aktualności

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY DWUKROTNIE WYRÓŻNIONY - za efektywność działań aktywizacyjnych wobec bezrobotnych oraz obsługę pracodawców w zakresie zatrudniania cudzoziemców

W dniu 23 maja 2019 r. w  Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się konferencja regionalna z okazji 100-lecia PSZ, która stanowiła kontynuację obchodów...

Projekt Career Turn - wsparcie skierowane do osób wchodzących na rynek pracy lub mających trudności z podjęciem zatrudnienia

Projekt realizowany jest od 5 lat, obejmuje zasięgiem województwa dolnośląskie i małopolskie. Wszystkie działania projektowe są finansowane przez jedną z korporacji sektora usług wspólnych, firmę UBS. Projekt jest bezpłatny dla osób w gorszym położeniu na rynku pracy, chcących się przekwalifikować i wziąć udział w procesach...

SKŁADANIE WNIOSKÓW NA DODATEK AKTYWIZACYJNY za pośrednictwem Platformy Publicznych Służb Zatrudnienia www.praca.gov.pl

Zachęcamy do składania wniosków o przyznanie i wypłatę dodatku aktywizacyjnego elektronicznie za pośrednictwem Platformy Publicznych Służb Zatrudnienia www.praca.gov.pl Aby...

Wirtualne Targi Pracy

Jesteś polskim pracodawcą poszukującym wykwalifikowanych pracowników ? Weź udział w wirtualnych targach pracy Discover Poland ! Work with us „Discover Poland! Work with...

Biuletyn z aktualnościami legnickiego rynku za miesiąc kwiecień 2019

Szanowni Państwo! Przygotowaliśmy biuletyn z aktualnościami legnickiego rynku pracy za miesiąc kwiecień  2019 r.   Znajdziecie w nim  informacje dotyczące...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Tytuł projektu: Aktywizacja...

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy; Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2019r.

Stopa bezrobocia marzec 2019
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.182,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe PUP w Legnicy

Dane kontaktowe Filii PUP w Chojnowie

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę