Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy


Nagłówek

Aktualności

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy, Wydział Spraw Pracowniczych poszukuje kandydatów na stanowiska: ds. opracowania decyzji i korespondencji

Oferta Konkursowa   Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy, Wydział Spraw Pracowniczych w drodze rekrutacji zewnętrznej (na czas zastępstwa) poszukuje...

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW ZAINTERESOWANYCH KORZYSTANIEM ZE ŚRODKÓW KFS W ROKU 2019

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW ZAINTERESOWANYCH KORZYSTANIEM ZE ŚRODKÓW KFS W ROKU 2019   Zapraszamy Pracodawców z terenu Legnicy i powiatu legnickiego do składania...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy oraz Filia Chojnów zaprasza do składania wniosków podmiotów prowadzących działalność gospodarczą o refundację z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia...

Ogłoszenie o zakończeniu naboru wniosków o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy informuje, że dnia 01.10.2018 r. o godz. 15.00 upłynął termin składania wniosków o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego...

Nabór do Służby Przygotowawczej w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej

NABÓR DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W NADODRZAŃSKIM ODDZIALE STRAŻY GRANICZNEJ Na prośbę Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim informujemy o naborze...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Tytuł projektu: Aktywizacja osób...

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Tytuł projektu:  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie legnickim...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe PUP w Legnicy

Dane kontaktowe Filii PUP w Chojnowie

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę