Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy


Nagłówek

Aktualności

Spotkanie promocyjne Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz Powiatowe Urzędy Pracy Województwa Dolnośląskiego ZAPRASZAJĄ  na spotkanie promocyjne Krajowego Funduszu Szkoleniowego ,...

Nabór wniosków o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy informuje, że wydłuża termin naboru wniosków o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy oraz Filia Chojnów zaprasza do składania wniosków podmiotów prowadzących działalność gospodarczą o refundację z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia...

Nabor wniosków o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków rezerwy Krajowego...

Zmiany organizacyjne w siedzibie PUP w Legnicy, ul. Gen. Wł. Andersa 2:

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy informuje, że w siedzibie Urzędu przy ul. gen. Wł. Andersa 2 nastąpiły zmiany organizacyjne : oferty pracy – pokój  nr 6  tel....

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Tytuł projektu: Aktywizacja osób...

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Tytuł projektu:  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie legnickim...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe PUP w Legnicy

Dane kontaktowe Filii PUP w Chojnowie

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę